برچسب: رومانسک

 ویژگی‌ های معماری رومانسک

 ویژگی‌ های معماری رومانسک

معماری رومانسک معماری رومانسک یکی از مهمترین سبک‌های معماری در تاریخ هنر و معماری است که در دوره‌های مختلف تاریخی و جغرافیایی به ویژه در قرون وسطی و اروپا شکل گرفت. این …

فروردین ۲۴, ۱۴۰۳ 0 دیدگاه